X
Opleiding tot PIT® trainer

De PIT® trainer werkt als facilitator. Hij werkt vooral met mensen die empowerment nodig hebben, zodat zij zelf in staat zijn om krachtige beslissingen te nemen. De training is uitermate geschikt voor medewerkers van SW-bedrijven, sociale diensten en reïntegratiebedrijven die werken met mensen die een (grote) verandering moeten ondergaan, bijvoorbeeld (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten of inactieven.

Opzet

De training bestaat uit twee fases en vindt plaats in groepen van maximaal acht deelnemers. In de eerste fase maak je kennis met de PIT® training. Via verschillende werkvormen oefen je trainingsvaardigheden waarin het De PIT® filosofie wordt ervaren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de PIT® basishouding, waarbij een heldere spiegel, een activerende werkwijze en een positieve benadering uitgangspunten zijn. Een belangrijk leeronderdeel is het geven van een minitraining aan je eigen groep.

In de tweede fase van de training loop je als aspirant-trainer een aantal dagdelen mee met een ervaren PIT® trainer. Vervolgens ga je zelfstandig aan de slag en train je een eigen groep. Daarbij vinden een drietal intervisiebijeenkomsten plaats met je eigen PIT® trainer. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek, waarbij je verslag doet van je behaalde leerdoelen.

Resultaat

Na afronding van de training ben je gecertificeerd PIT® trainer en word je opgenomen in het register van PIT® trainers. Je bent in staat om trainingen te verzorgen en mensen te motiveren. Daarbij zet je mensen die zijn vastgelopen weer in beweging, zodat zij een toekomst voor zichzelf gaan creëren. Je krijgt de totale methode (het trainingsmateriaal): de verschillende werkboeken, het theorieboek en de trainers toolkit met draaiboeken, presentaties en oefeningen.

Aanvullende trainingen

In aanvulling op de opleiding tot PIT® trainer biedt de PIT® academie een drietal verdiepende trainingen aan:

Op Eigen Kracht-training (OEK-training)
Een trainingsmethode waarbij het vinden en houden van een baan centraal staan. In deze korte aanvullende training wordt vooral geoefend met instrumenten die het vinden van werk ondersteunen. Verder komt het werken met een portfolio uitgebreid aan de orde.

Training Persoonlijke Kracht (PK-training)
Een korte aanvullende training specifiek gericht op het vergroten van zelfinzicht, zelfsturing en zelfvertrouwen.

Leven met PIT
Een training waarbij je ondersteund wordt in je persoonlijke veranderingsproces. Deze korte training maakt deel uit van de opleiding tot PIT® trainer, maar is ook afzonderlijk te volgen.

Kosten

Open inschrijving: de kosten voor deelname aan de opleiding tot PIT® trainer bedragen € 6000,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmateriaal en exclusief BTW en reis- en verblijfkosten.

In company: voor een in company training maken we graag een passend aanbod.

Professionals

Als professional, coach, trainer of docent, ben je voortdurend bezig om anderen in de situatie te brengen dat ze zo gemakkelijk mogelijk leren of veranderen. De PIT® academie wil graag aandacht geven aan de professional die zichzelf als instrument zien in het verander-, leerproces van de ander. Die zich de vraag stellen: Haal ik het optimale uit mezelf, zodat ik het optimale uit anderen kan halen? Daar zijn onze trainingen op gericht: Jouw kwaliteiten volledig tot ontwikkeling laten komen

Contact?

Bel Rien de Greef via +31654763696 of stuur een mail naar pit@pitacademie.nl

Ervaringen

Ervaringen met Rien de Greef en de PIT® academie?

Meer lezen?

Download een pdf

PIT® coach
PIT® trainer