X

PIT trainer

Opleiding tot gecertificeerd PIT® trainer

De PIT® trainer werkt als facilitator. Hij werkt vooral met mensen die empowerment nodig hebben, zodat zij zelf in staat zijn om krachtige beslissingen te nemen. De training is uitermate geschikt voor professionals, die werken met mensen die een (grote) verandering moeten ondergaan, bijvoorbeeld (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten of inactieven.

Opzet

De training bestaat uit twee fases en vindt plaats in groepen van maximaal acht deelnemers. In de eerste fase wordt kennisgemaakt met de PIT® training. Via verschillende werkvormen worden trainingsvaardigheden geoefend waarin de PIT® filosofie wordt ervaren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de PIT® basishouding, waarbij een heldere spiegel, een activerende werkwijze en een positieve benadering uitgangspunten zijn. Een belangrijk leeronderdeel is het geven van een minitraining aan de eigen groep. In de tweede fase van de training lopen medewerkers als aspirant-trainer een aantal dagdelen mee met een ervaren PIT® trainer. Vervolgens gaan ze zelfstandig aan de slag en trainen ze een eigen groep. Daarbij vinden een drietal intervisiebijeenkomsten plaats met een PIT® trainer. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek, waarbij verslag wordt gedaan van de behaalde leerdoelen.

Resultaat

Na afronding van de training zijn medewerkers gecertificeerd PIT® trainer en worden zij opgenomen in het register van PIT® trainers. Zij zijn in staat om PIT® trainingen te verzorgen en mensen te motiveren. Daarbij zetten ze mensen die zijn vastgelopen weer in beweging, zodat zij een toekomst voor zichzelf gaan creëren.

Contact?

Bel Rien de Greef via +31654763696 of stuur een mail naar pit@pitacademie.nl

Ervaringen

Ervaringen met Rien de Greef en de PIT® academie?