X

non-profit

SW bedrijven, social diensten en re-integratiebedrijven

De PIT® academie heeft voor SW-bedrijven, sociale diensten en re-integratiebedrijven een trainingsmethode ontwikkeld die deze bedrijven in eigen beheer kunnen uitvoeren. Na het volgen van de trainingsmethode zijn medewerkers van deze bedrijven in staat de PIT® training te verzorgen, met als hoofddoel het ontwikkelen en versterken van motivatie bij anderen (cliënten).

De PIT® training richt zich op:

  • Empowerment van bijvoorbeeld inactieven en arbeidsongeschikten;
  • Het motiveren en stimuleren van mensen;
  • Het op gang brengen en versnellen van persoonlijke veranderingsprocessen.

De PIT® training is gebaseerd op de PIT® filosofie.

Opleiding

PIT® training in eigen beheer
De PIT® academie begeleidt medewerkers van SW-bedrijven, sociale diensten en re-integratiebedrijven bij het uitvoeren van de PIT® training in eigen beheer. Om de PIT® training in eigen beheer te kunnen uitvoeren worden medewerkers geschoold volgens de PIT® trainingsmethode, waarbij het volgende traject wordt doorlopen:

Pilotfase
Deze fase is bedoeld om bedrijven kennis te laten maken met de trainingsmethode, zodat ervaren kan worden hoe de methode werkt en wat de effecten zijn. De trainingen worden in deze fase gegeven door de PIT® academie.

Trainingsfase
Tijdens de trainingsfase worden trainers opgeleid tot PIT® trainer. Vervolgens volgen de consulenten, begeleiders en leidinggevenden een bijscholing, zodat ook zij ervaren waar de PIT® training voor staat. Ten slotte maken managers kennis met de PIT® training door het volgen van een korte workshop.

De verschillende trainingen zijn op elkaar afgestemd en versterken elkaar. De opleiding tot PIT® trainer wordt altijd uitgevoerd door de PIT® academie. De bijscholingstrajecten voor consulenten, begeleiders, leidinggevenden en managers kunnen uitgevoerd worden door de PIT® academie of door een medewerker van het bedrijf, die is opgeleid tot gecertificeerd PIT® coach.

Resultaat

Gecertificeerde bedrijven kunnen de PIT® training in eigen beheer uitvoeren. De PIT® training wordt ingezet bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en bij re-integratietrajecten van zieke medewerkers. Daarnaast wordt de training ingezet als loopbaaninstrument voor medewerkers die vanwege reorganisaties ander werk moeten zoeken of bij reorganisatie- en cultuurverandertrajecten.

Kosten

Voor dit in company traject maken we graag een passend aanbod.

Contact?

Bel Rien de Greef via +31654763696 of stuur een mail naar pit@pitacademie.nl

Ervaringen

Ervaringen met Rien de Greef en de PIT® academie?