X
Opleiding tot PIT® docent

Leren is veranderen en veranderen is leren. Docenten en opleiders worden geacht steeds meer coach van het leerproces van de student te zijn. De PIT® academie heeft voor docenten en opleiders de opleiding tot PIT® docent ontwikkeld, waarbij coachvaardigheden centraal staan. Tijdens de training leer je hoe je studenten uitdaagt en aanzet tot beweging, zodat zij hun eigen leerproces op gang brengen en houden en leren reflecteren op het eigen handelen. De docent wordt uitgedaagd om de rol van ‘niet-weter’ op te pakken, zodat de student ‘verplicht’ wordt om de rol van ‘weter’ te gaan spelen

Opzet

De training vindt plaats in groepen van maximaal acht docenten/opleiders. Via verschillende werkvormen oefen je coachvaardigheden waarin het De PIT® filosofie wordt ervaren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de PIT® basishouding, waarbij een heldere spiegel, een activerende werkwijze en een positieve benadering uitgangspunten zijn. Een belangrijk onderdeel is het geven van een minitraining aan je eigen groep.

Resultaat

Na afronding van de training ben je gecertificeerd PIT® docent en word je opgenomen in het register van PIT® docenten/opleiders. Je bent in staat studenten te motiveren, zodat zij hun eigen leerproces op gang brengen en met plezier hun opleiding volgen.

Kosten

Open inschrijving: de kosten voor deelname aan de opleiding tot PIT® docent bedragen € 3840,- per docent/opleider. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal en exclusief BTW en reis- en verblijfkosten.

In company: voor een in company training maken we graag een passend aanbod.

Professionals

Als professional, coach, trainer of docent, ben je voortdurend bezig om anderen in de situatie te brengen dat ze zo gemakkelijk mogelijk leren of veranderen. De PIT® academie wil graag aandacht geven aan de professional die zichzelf als instrument zien in het verander-, leerproces van de ander. Die zich de vraag stellen: Haal ik het optimale uit mezelf, zodat ik het optimale uit anderen kan halen? Daar zijn onze trainingen op gericht: Jouw kwaliteiten volledig tot ontwikkeling laten komen

Contact?

Bel Rien de Greef via +31654763696 of stuur een mail naar pit@pitacademie.nl

Ervaringen

Ervaringen met Rien de Greef en de PIT® academie?