X
Opleiding tot gecertificeerd PIT® coach

De opleiding tot PIT® coach leidt professionals op tot gecertificeerde PIT® coaches. De opleiding is bedoeld voor professionals die coachvaardigheden willen toepassen in hun werk, zoals leidinggevenden, intermediairs, begeleiders, consulenten, docenten en schuldhulpverleners. Daarnaast is de opleiding bedoeld voor professionals die aan de slag willen als gecertificeerd coach. Gecertificeerde PIT® coaches zijn bijvoorbeeld werkzaam als loopbaancoach, ondernemerscoach en relatiecoach of werken in het onderwijs of in de zorg als begeleider. De opleiding duurt negen maanden en bestaat uit twee fases.

Na afronding van de opleiding ben je in staat je mensen te begeleiden in hun veranderproces. Je daagt mensen uit, zodat zij zelf in beweging komen en hun leven in eigen hand nemen.

Opleiding

De opleiding bestaat uit twee fases.

Fase één
De eerste fase duurt drie maanden. In deze fase volg je een individueel coachtraject en doorloop je alle stappen van het coachproces. Je maakt kennis met de PIT® coach basishouding, waarbij een heldere spiegel, een activerende werkwijze en een positieve benadering uitgangspunten zijn. Samen met je PIT® coach werk je aan je zakelijke en persoonlijke doelen. Vervolgens bepaal je de grootte van de veranderenergie en je gewenste toekomst. Daarbij ervaar je verschillende coachvaardigheden – de PIT® toolkit – en leer je hoe je deze vaardigheden moet toepassen. De gesprekken duren ongeveer drie uur en vinden iedere twee weken plaats.

Fase twee
De tweede fase is de actiefase en duurt zes maanden. In deze fase breng je al het geleerde in de praktijk en neem je iemand in coaching. Samen met de gecoachte doorloop je de zeven stappen van het PIT® protocol. Jullie stellen een startcontract op, waarin je de basis legt voor een goede samenwerking en overeenstemming bereikt over de aanpak, de werkwijze en het gewenste eindresultaat. Daarna bepalen jullie achtereenvolgens de verandernoodzaak en de gewenste toekomst. Je inspireert en motiveert de gecoachte en zet hem aan tot actie. Als de gecoachte een beeld heeft van zijn gewenste toekomst, maakt hij een plan. Vervolgens maken jullie samen een krachtige keuze om de gestelde doelen daadwerkelijk te realiseren en zet de gecoachte concrete stappen. Jij ondersteunt hem daarbij en bewaakt de kwaliteit van het plan. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie.

Resultaat

Na afronding van de opleiding ben je gecertificeerd PIT® coach. Je beschikt over een brede theoretische basis en bent breed inzetbaar. Je coacht doelgericht, creëert successen en verbindt je op een krachtige manier aan de resultaten die de gecoachte wil bereiken. Daarbij ben je je bewust van de valkuilen. Jouw geloof en vertrouwen in de gecoachte voeden zijn zelfvertrouwen. Hierdoor is hij beter in staat gerichte keuzes te maken.

Kosten

De kosten van de opleiding tot gecertificeerd PIT® coach bedragen € 4.800,- . Dit bedrag is exclusief BTW en de reis- en verblijfkosten van de coach.

Professionals

Als professional, coach, trainer of docent, ben je voortdurend bezig om anderen in de situatie te brengen dat ze zo gemakkelijk mogelijk leren of veranderen. De PIT® academie wil graag aandacht geven aan de professional die zichzelf als instrument zien in het verander-, leerproces van de ander. Die zich de vraag stellen: Haal ik het optimale uit mezelf, zodat ik het optimale uit anderen kan halen? Daar zijn onze trainingen op gericht: Jouw kwaliteiten volledig tot ontwikkeling laten komen

Contact?

Bel Rien de Greef via +31654763696 of stuur een mail naar pit@pitacademie.nl

Ervaringen

Ervaringen met Rien de Greef en de PIT® academie?

Meer lezen?

Download een pdf

PIT® coach
PIT® trainer