X

Leidinggeven met PIT

Leidinggeven met PIT®

coachtraining voor leidinggevenden

Voor leidinggevenden van SW-bedrijven, sociale diensten en re-integratiebedrijven heeft de PIT® academie een korte coachtraining ontwikkeld. De training richt zich op het ondersteunen en begeleiden van de eigen medewerkers.

Opzet

Via verschillende werkvormen, waaronder oefeningen met een acteur, worden coachvaardigheden getraind. Verder wordt tijdens de training kort aandacht besteed aan de leervragen en omstandigheden waarin leidinggevenden coachvaardigheden gebruiken. Specifiek aandachtspunt hierbij is het evenwicht tussen efficiënt werken en medewerkers de ruimte geven om te leren van hun fouten. Ten slotte vindt coaching on the job plaats en worden leidinggevenden op de werkvloer ondersteund door een ervaren PIT® coach. De training duurt drie tot zes dagdelen en vindt plaats in groepsverband.

Resultaat

Na afronding van de training zijn leidinggevenden in staat om de eigen medewerkers te begeleiden en te coachen. Zij ondersteunen hun medewerkers bij het re-integratieproces en het ingezette veranderingstraject.

Contact?

Bel Rien de Greef via +31654763696 of stuur een mail naar pit@pitacademie.nl

Ervaringen

Ervaringen met Rien de Greef en de PIT® academie?